פרק 51: "על הבנה של שפה, קשיי הבנה, ומה אפשר לעשות עם זה"

טיפול בדיבור by Noa Barak

Episode notes

כדי להצליח לדבר כמו שצריך, חייבים קודם כל להבין את המשמעות של מה ששמענו. בפרק הזה נדבר על כל המרכיבים שחייבים להתקיים כדי שילד יוכל להבין טוב את מה שהוא שומע, ובהמשך יוכל לדבר בעצמו.

Keywords
בעיות בדיבורקשיי דיבורהבנהחשיפהקשיי הבנההצפהדיבור