S01 E29 - פרק 29: "שיחה עם סטודנטים לקלינאות תקשורת על החיים המקצועיים שאחרי הלימודים"

טיפול בדיבור by Noa Barak

בפרק הזה אני מארחת סטודנטים יקרים לקלינאות תקשורת, ויחד אנחנו משוחחים על מה באמת חשוב בחיים שאחרי התואר, ואיך יראה עולם הקלינאות בעוד כמה שנים.

Jul 07 2022