פרק 70: "ירידת שמיעה והתפתחות המוח"

טיפול בדיבור by Noa Barak

Episode notes
ליכולת השמיעה, כמו הדיבור, יש חשיבות בסיסית ביכולת התפתחות המוח. ילד שיש לו ירידת שמיעה בגלל נוזלים או סיבה אחרת, הוא ילד המוח שלו מתפתח פחות טוב. איך מזהים ירידת שמיעה? מהן דרכי הטיפול המומלצות? ואיך הורים יכולים לסייע בבית לילד בחודשי ההמתנה הארוכים עד שבעיית השמיעה תיפתר? פרק מרתק וחשוב ביותר עם פיונה מרגליות, קלינאית תקשורת.
Keywords
פיונה מרגליתירידת שמיעההתפתחות המוחאף אוזן גרוןנוזלים באוזניים