S01 E06 - פרק #6 - ניהול אסטרטגי ב-EA והקמת TheXPlace עם מיה רנד

מדברים משחקים by Elad Tabakov and Moshe Gilboa
פרק בקנה מידה אחר - מיה רנד כיהנה בתפקידים בכירים והובילה אסטרטגיות גידול כלל מערכתיים בחברת Electronic Arts. בתקופה זו עבדה מיה עם סטודיוז על עשרות משחקי טריפל איי, ביניהם Battlefield 3, Star Wars The Old Republic, Mass Effect 3, Dead Space, Dragon Age, Plants vs. Zombies ועוד.מיה שתפה איתנו תובנות על ניהול ארגוני של אמפריית משחקים עצומה  ...  See more
Sep 25 2022
Keywords
טריפל איי