S01 E02 - פרק #2 - תפקיד מעצב המשחק עם דור בן דור

מדברים משחקים by Elad Tabakov and Moshe Gilboa

דור בן דור הוא מעצב משחקים עצמאי עתיר נסיון ומרצה לעיצוב משחקים.

בפרק נדבר על תפקידו של מעצב המשחק בצוות הפיתוח, הסוגים השונים של מעצבי משחקים, מהו התהליך שנדרש לעשות כדי לעצב משחק ואיך לרכוש נסיון והבנה בתחום?

Aug 28 2022