S03 E03 - [S3 E3] Norsk Romsenter - Fremtid, økonomi og Norsk romfart

Spacepodden by Space NTNU
Episodens gjest er administrerende direktør for Norsk Romsenter, Christian Hauglie Hansen. Norsk Romsenter ble etablert i 1987 og er en norsk statelig etat under nærings- og fiskeridepartementet. Praten skal handle om Norsk Romsenter sin rolle og hvordan den norske stat, næringslivet og europeiske etater jobber sammen om romfart og hvorfo  ...  See more
Mar 21 2022
Keywords
vitenskaptechspacexnasa