[S2 E5] Ole Dokka - Spaceport Norway, NewSpace, Norges framtid og business i verdensrommet

Spacepodden by Space NTNU

Episode notes

Den siste episoden i sesong 2 kulmineres med gjesten Ole Dokka. Han er en tverrfaglig leder og strateg, som jobber i skjæringspunktet mellom innovasjon, design, teknologi og digital virksomhet. Han har hatt lederstillinger i flere store selskaper i Norge, blant dem Telenor og det globale energiselskapet Equinor. I 2016 grunnla han Rocket Grace for å fokusere på muligheter innen den globale romindustrien som senere utviklet seg til en ny møtearena, tverrindustriell konferanse og plattform - Spaceport Norway. I episoden snakker vi om Norges fremtid, muligheter for NewSpace og selvsagt rombransjen som business.