S02 E05 - [S2 E5] Ole Dokka - Spaceport Norway, NewSpace, Norges framtid og business i verdensrommet

Spacepodden by Space NTNU
Den siste episoden i sesong 2 kulmineres med gjesten Ole Dokka. Han er en tverrfaglig leder og strateg, som jobber i skjæringspunktet mellom innovasjon, design, teknologi og digital virksomhet. Han har hatt lederstillinger i flere store selskaper i Norge, blant dem Telenor og det globale energiselskapet Equinor. I 2016 grunnla han Rocket  ...  See more
Dec 27 2021
Keywords
verdensrommetvitenskapforskningresearchnewstechnologynorwaynewspacebusinessspacex