Senseality

by Senseality

Reprezentácia ľudského mozgu vo forme slov popisujúcich realitu jednej osoby. Sense (zmysel) + reality (realita) = senseality (zmysel reality?!/ zmysel v realite?!/ realita zmyslov?!)
This podcast doesn't have any episodes yet.