E10 - Enganxats a l'algorisme II

Safareig by Ramon Gilabert i Marc Collado
Som creadors per naturalesa — ja sigui a través de la música, la dansa, o el codi. Malgrat això, ens paralitzem quan arriba el moment d'enfrontar-nos al paper en blanc. Què fan les xarxes socials per a catalitzar el procés creatiu i connectar-nos amb una gran audiència?Show notes:Aquest article explica la idea darrere del concepte "aprend  ...  See more
Nov 23 2020
Keywords
economiacreadorsxarxes socialsalgorismeaplicacionstiktok