E33 - Super lliga de fires

Safareig by Ramon Gilabert i Marc Collado
La polèmica al voltant de la super lliga ha destapat reaccions sorprenents, fins i tot en els racons més inhòspits de la societat. En aquest context, analitzem, i ens sorprenem, davant dels paral·lelismes entre els models esportius tradicionals i les incipients disciplines dels e-sports.Show notes:No només destapem els motius pels quals e  ...  See more
May 03 2021
Keywords
societatgamingfutbol