E28 - Gelat de ceba

Safareig by Ramon Gilabert i Marc Collado
Digui-li pelar la ceba, enfocar un vertical, empaquetar experiències o, simplement, problemes mal resolts. Sigui com sigui, Internet ens obre les portes a crear productes cada cop més específics, fins al punt que ens preguntem on és el valor en comunitats de quatre gats.Show notes:Fem referència a moltes plataformes específiques i experiè  ...  See more
Mar 29 2021
Keywords
economiaamazoncomerçaplicacions