S Komenským u mikrofonu

by Roman Škoda

S Komenským jsou historické české země spjaty po staletí. Jeho kulturní, pedagogické a duchovní poselství ovlivňuje nejen nás, ale celý svět i dnes. Ne náhodou se stal Jan Amos Komenský v roce 1956 patronem UNESCO v rámci své vize o pospolitosti evropských národů a potřebě vzdělávání. Národní oslavy J. A. Komenského (2020-2022) opět připomněly nadčasovost jeho odkazu právě v pedagogickém prostředí. Stále více škol si klade za c ...   ...  Read more

Podcast episodes

 • Season 1

 • Martina Halířová o nové výstavě Cesta kolem světa za 45 minut! | S Komenským u mikrofonu #22

  Martina Halířová o nové výstavě Cesta kolem světa za 45 minut! | S Komenským u mikrofonu #22

  Tento díl podcastu proběhl s Martinou Halířovou, kurátorkou výstavy s názvem Cesta kolem světa za 45 minut. Za obzory školního zeměpisu a dějepisu. Pojďme se společně s ní a moderátorem Romanem Škodou vydat přímo do expozice!

 • Jan Konfršt: Žiji víru v člověka. Nerezignujme. Ptejme se proč jako děti |S Komenským u mikrofonu#21

  Jan Konfršt: Žiji víru v člověka. Nerezignujme. Ptejme se proč jako děti |S Komenským u mikrofonu#21

  Tento rozhovor se uskutečnil s filosofem, spisovatelem a bývalým životním poradcem Ing. Janem Konfrštem. Během něj Jan několikrát zmiňuje Komenského jako předka a vzor pro Česko i Evropu a rovněž jeho duchovní odkaz pro naši společnost. Také hovoří o Komenském v paralelách se životem Ježíše Nazaretského, o kterém napsal knihu Poutník. V souvislosti s Ježíšem Kristem mluví o adventu jako příležitosti připomenout si, kým ve skutečnosti jsme. Dále přibližuje svou nejnovější knihu Nikdy se nepřestaňme ptát, která poukazuje na naši společnost a člověka, jenž by měl klást životní otázky především sobě a nepodléhat tolik okolním vlivům dnešního světa. Také hovoří o svém dobrém příteli Alfredu Strejčkovi, který by mohl být inspirací pro celou naši komunitu. Kam se lidstvo od doby Ježíšovy a Komenského posunulo? Co je to transformace? A čím jsou pro Jana Vánoce? Mnohem více si poslechněte v dalším díle podcastu S Komenským u mikrofonu.

 • Jaroslav Pánek: Češi již po svých zkušenostech tolik nepodléhají iluzím | S Komenským u mikrofonu #20

  Jaroslav Pánek: Češi již po svých zkušenostech tolik nepodléhají iluzím | S Komenským u mikrofonu #20

  Prof. Jaroslav Pánek, český historik, odborník na raný novověk, hovořil o svých pedagogických začátcích v Praze či v Německu v roce 1989. Dále se rozpovídal o proměně výuky dějepisu nebo o vhodném způsobu vyučování tohoto předmětu na školách základních, středních a vysokých. Během rozhovoru jsme řešili definici národa či vlastenectví nebo otázku, kde se v této době vyskytuje český národ v rámci historické sebereflexe. Pan profesor rovněž zmiňoval principy štěstí českého národa v kontextu s vydáním Komenského publikace Štěstí národa.Prof. Jaroslav Pánek hovořil v nebývalých pedagogických, historických či národních souvislostech. Tento rozhovor doporučujeme nejen učitelům, kteří si váží své pedagogické práce a studentů, ale všem, kteří se zajímají o historii národa v evropském a civilizačním kontextu či si chtějí jednoduše poslechnout jednoho z nejvýznamnějších českých historiků, jenž výjimečně souhlasil s pozváním do podcastu jako takového.

 • Robin Čumpelík: V naší tvořivosti je poklad, štěstí národa! | S Komenským u mikrofonu #19

  Robin Čumpelík: V naší tvořivosti je poklad, štěstí národa! | S Komenským u mikrofonu #19

  Robin Čumpelík, propagátor vědy či autor publikací koordinoval v roce 2018 Národní oslavy výročí 100 let od vzniku Československa, přičemž popisoval, co vše obnášelo během letních měsíců připravit či přibližoval pozitivní atmosféru v České republice v říjnu roku 2018. Také hovořil o své publikační tvorbě v covidové době v rámci společenských témat. Tehdy ho napadla myšlenka založit Youtube kanál Inovace republiky, kde jsou sdílena videa pro naši společnost a také zde bylo publikováno již několik videí, resp. rozhovorů k šíření odkazu Jana Amose Komenského i například na podporu vzniku Encyklopedie J. A. Komenského nebo k prezentaci povědomí o osobnosti Přemysla Pittra. Robin Čumpelík se ke Komenskému dostal, když zaznamenal myšlenky z díla Štěstí národa, vydaného institucí NPMK na konci srpna 2023. Co zažil ohledně Komenského v nedávné době ve Švédsku? Jak vzpomíná na Táňu Fischerovou, se kterou vedl prezidentskou kampaň? A v čem dnes lidé opět zažívají “labyrint světa”?

 • Alfred Strejček: Současník Jan Amos je mým zachráncem paměti i života. | S Komenským u mikrofonu #18

  Alfred Strejček: Současník Jan Amos je mým zachráncem paměti i života. | S Komenským u mikrofonu #18

  Vynikající herec, dabér či recitátor Alfred Strejček hovořil o svém profesním životě, do kterého neodmyslitelně spadá i spolupráce s ředitelkou NPMK Markétou Pánkovou a Štěpánem Rakem na projektu Vivat Comenius, se kterým procestovali celý svět. Vzpomíná na své dětství, mluví o Komenském jakožto o svém učiteli, který mu v zásadě naplnil a také zachránil život. Na základě dnešního častého odsuzování a vytahování věcí z kontextů užívá Komenského myšlenky: “„Je věcí rozumnosti zdržovat se úsudku před plným poznáním věcí, zvláště pak slov a činů.“