۲نهم: رباتیک و هوش مصنوعی در حوزه سلامت

Robo Tik | روبوتیک by Pouyan Asgharian

Episode notes

در این اپیزود مروری بر نقش ربات ها و هوش مصنوعی در حوزه سلامت و پزشکی داشتیم. همچنین به تاثير مثبت این فناوری ها در دوران کووید ۱۹ اشاره کردیم. به علت گستردگی مبحث, این اپیزود در دو بخش منتشر شده است و شما شنونده بخش دوم هستید.

Instagram | YouTube | Telegram | Facebook | All links

Website

Keywords
covid 19healthcareسلامتکووید ۱۹