ششم: مسائل اخلاقی در هوش مصنوعی و رباتیک

Robo Tik | روبوتیک by Pouyan Asgharian

Episode notes

در این اپیزود نگاهی فراتکنولوژی به هوش مصنوعی و رباتیک داریم.

یکی از جنبه هایی که کمتر به اون اشاره میشه مربوط به مسائل غیر فنی و تکنولوژی هستش.

توی این اپیزود سعی کردیم تا این علوم رو از جنبه های اخلاقی و اجتماعی بررسی کنیم.

Instagram | YouTube | Telegram | Facebook | All links

Website

Keywords
ethical