پنجم: گفتگویی فراتر از هوش مصنوعی و جی پی تی

Robo Tik | روبوتیک by Pouyan Asgharian

Episode notes

در این اپیزود گفتگویی با فریبرز در رابطه با هوش مصنوعی و چت جی پی تی با نگاهی اجتماعی سیاسی داشتم. فریبرز محمدخانی متخصص جامعه شناسی و علوم انسانی ساکن کانادا هستش. گفتگویی فراتر از تکنولوژی با محوریت جهان فعلی و آینده با هوش مصنوعی.

—————

Instagram | YouTube | Telegram | Facebook |

 ...  Read more
Keywords
talk