نوزدهم: نکاتی برای هوش مصنوعی سبزتر

Robo Tik | روبوتیک by Pouyan Asgharian

Episode notes

تا حالا اسم هوش مصنوعی سبز یا نرم افزار سبز به گوشتون خورده؟ میدونید هوش مصنوعی فعلی با تمام جذابیت هاش، یکی از عوامل آلودگی محیط زیست و انتشار کربن هستش؟

این اپیزود بُرشی از یک‌ مقاله س که بصورت مختصر توضیح میده چطور میشه به هوش مصنوعی سبزتر دست پیدا کرد.

------------------------------------------

email: robotik.podcast@gmail.com

Instagram | YouTube |

 ...  Read more
Keywords
aiهوش مصنوعیgreen AIهوش مصنوعی سبزIEEE spectrum
Location
Montreal