گپ سوم: دیدار با بزرگان هوش مصنوعی

Robo Tik | روبوتیک by Pouyan Asgharian

Episode notes

سه تا موضوع اصلی توی این اپیزود صحبت میشه:

  • ربات اطلس از کمپانی بوستون داینامیکس بازنشسته شد
  • تجربه من از ایونت یک روزه هوش مصنوعی در مونترال و دیدن بزرگان هوش مصنوعی جهان
  • استفاده از مدل های زبانی در رباتیک و تِرِند جهانی تحقیقات

------------------------------------------

email: robotik.podcast@gmail.com

Instagram | YouTube |

 ...  Read more
Keywords
robotsaiهوش مصنوعیرباتیکرباتmilaconferenceکنفرانسمونترال
Location
Montreal