هجدهم: نگاهی به کمپانی بوستون داینامیکس و ربات های آن

Robo Tik | روبوتیک by Pouyan Asgharian

Episode notes

بوستون داینامیکس یه شرکت آمریکاییه که در زمینه مهندسی و طراحی رباتیک پیشگام و یه جورایی رهبر بقیه اس. این کمپانی زمانی یکه تاز دنیای رباتیک بود و با فیلم های ربات هاش، دلبری میکرد؛

بوستون داینامیکس به واسطه ربات های خارق العاده ش مثل بیگ داگ، اسپات، اطلس و هندل معروفه؛ ربات هایی که طراحی شدن تا با سخت ترین چالش ها در صنایع مختلف سر و کله بزنن و مدل های پایداری برای دنیای واقعی هستند.

ربات های بوستون داینامیکس دارای سیستم حرکت پیشرفته، مهارت های مختلف و پایداری عملکردی هستند و به واسطه تحقیقات وسیعی که روی توسعه اون ها انجام شده، زمینه های جدی رو توی علم رباتیک رقم زدند. یکی از اهداف این کمپانی، ساخت ربات هایی برای ارتقای کیفیت زندگی بشر با کاهش خطرات، آسیب ها و کارهای فیزیکی سخت هستش.

این اپیزود ادای دینی هستش به تاثیرگذارترین کمپانی رباتیک جهان.

------------------------------------------

email:

 ...  Read more
Keywords
artificial intelligenceaiboston dynamicsرباتیکرباتبوستون داینامیکس