هفدهم: ربات ها در مورد ما چه فکری خواهند کرد؟

Robo Tik | روبوتیک by Pouyan Asgharian

Episode notes

توی این اپیزود کوتاه نگاهی علمی-داستانی به مدل های ذهنی ربات ها و مواجه شون با انسان ها داریم. این اپیزود برگرفته از نوشته رابین مورفی در رابطه با مدل های ذهنی ربات ها در آینده با اتکا به دو رمان علمی-تخلیلی مشهور هستش.

------------------------------------------

email: robotik.podcast@gmail.com

Instagram | YouTube | Telegram | Facebook | All links |

 ...  Read more
Keywords
robotsaiهوش مصنوعیthinkتفكر
Location
Montreal