شانزدهم: عشق به پارتنر هوش مصنوعی: چالش ها و فرصت ها

Robo Tik | روبوتیک by Pouyan Asgharian

Episode notes

این اپیزود اختصاص به دنیای عجیب و نوپای پارتنرهای هوش مصنوعی داره. شاید برای شما هم جالب باشه بدونین که این روزها بسیاری از مردم، درگیر ارتباط عاطفی با هوش مصنوعی هستند. آواتارهای مجازی که وظیفه شون درک احساسات شما و توجه و محبت به شماست. شاید در نگاه اول کمی ترسناک به نظر بیاد اما هدف این اپیزود اینه تا به چشم یه پدیده نوظهور و بدون سوگیری مثبت و منفی بهش نگاه بشه.

اگر شما هم تجربه ارتباط عاطفی با هوش مصنوعی داشتید، برای ما بنویسید.

------------------------------------------

email: robotik.podcast@gmail.com

Instagram | YouTube |

 ...  Read more
Keywords
artificial intelligenceaiهوش مصنوعیعشقارتباط عاطفیآواتاررپلیکاReplikaAI partner
Location
Montreal