دوازدهم: آیا هوش به بدن نیاز دارد؟ نقش درک تجسمی در هوش مصنوعی و رباتیک

Robo Tik | روبوتیک by Pouyan Asgharian

Episode notes

همانطور که وارد قلمرو هوش مصنوعی می شویم، به طور فزاینده ای این حقیقت نمایان می شود که هوش واقعی نمی تواند جدا از قلمرو فیزیکی رشد کند. یکی از راه های کم خطر تر کردن هوش مصنوعی رشد از طریق درک حسی و فیزکی با جهان خارج می باشد.

در این اپیزود به چهار پرسش اصلی پاسخ داده میشه:

  • آیا بدن تأثیری بر نحوه تفکر ما داره؟
  • آیا تفکر فراتر از پردازش نمادین یا تفکر نمادین است ؟
  • آیا روبات ها می توانند مانند انسان ها یاد بگیرند و درک کنند؟
  • آیا بدن ما کلید درک هوش انسانی است؟

------------------------------------------

email: robotik.podcast@gmail.com

Instagram | YouTube |

 ...  Read more
Keywords
robotsrobotroboticsهوشبدن
Location
Montreal