یازدهم: رباتیک در ایران از گذشته تا آینده

Robo Tik | روبوتیک by Pouyan Asgharian

Episode notes

در این اپیزود گفتگویی با سید رضی وصالی با محوریت رباتیک در ایران داشتیم. از مسائل مختلف مرتبط با رباتیک، گذشته و حال این رشته در ایران صحبت کردیم و نیم نگاهی هم به آینده داشتیم. نکات مفید زیادی توی این گفتگوی مفصل بیان میشه که قطعا شنیدنش برای علاقه مندان به این حوزه میتونه جذاب باشه.

Instagram | YouTube | Telegram | Facebook | All links | Website

 ...  Read more
Keywords
iranایران