Episoden om Peter/ Shout out to my dead boyfriend

Psykt Sexy by Catherine Clausen & Thyra Bækken

Episode notes

Død. Et stort og skummelt tema. Vi snakker om hvordan vi har opplevd å miste noen og Thyra forteller om hvordan hun mistet sin forlovede, Peter, og utviklet kompleks/komplisert sorg.