Právo k Ranní Kávě | Právo&Byznys | Právní novinky

by PRK Partners

PRK Partners je přední českou advokátní kanceláří a pravidelným vítězem nejvýznamnějších mezinárodních i lokálních ocenění. Naše právní firma působí na trhu již třicet let a během tohoto období vyrostla v mezinárodní společnost poskytující právní poradenství ve svých kancelářích v Praze, Bratislavě a Ostravě. Jsme výhradním českým členem prestižního celosvětového sdružení významných a nezávislých advokátních kanceláří z více n ...   ...  Read more

Podcast episodes

 • Season 4

 • Právo k Ranní Kávě | Nenávistný internet je právní problém. A odpovědnost nenesou jen původci hate speech | S04 E02

  Právo k Ranní Kávě | Nenávistný internet je právní problém. A odpovědnost nenesou jen původci hate speech | S04 E02

  Nařízení o digitálních službách, neboli DSA. Nařízení o digitálních službách je nařízením EU, které si klade za cíl předcházet nezákonným a škodlivým aktivitám na internetu a šíření dezinformací. DSA proto zavádí řadu povinností pro provozovatele zprostředkovatelských služeb v online prostředí, včetně online platforem a internetových vyhledávačů, zejména pokud jde o nelegální obsah, závadný obsah či jiná společenská rizika. Tím by mělo být zajištěno posílení práv konečných uživatelů takových služeb. Nařízení vstoupí v účinnost 17. února 2024. DSA, jeho působnost a přehled povinností, které "online zprostředkovatelům" přináší, shrne dnešní host Martina Frolíka, advokátka AK PRK Partners a specialistka na IT právo, Jana Otčenášková. Ačkoliv by měli zpozornět všichni online zprostředkovatelé, kteří této regulaci dosud nevěnovali pozornost, v našem povídání jsme se dotkli i specifičtějších služeb, zejména komentářových sekcí na webu nebo umisťování reklamy na webových stránkách.   Ve druhé části se Kristýna Faltýnková tradičně věnuje novinkám z legislativy a judikatury. Zmíní poslanecký návrh ústavního zákona o referendu o přijetí eura, o korespondenčním hlasování ve volbách, o zrušení práva veta v EU a o přerozdělování migrantů v EU; návrh zákona o určení vnitrostátních orgánů pro oblast polovodičů – přímo navazující na unijní předpis; návrh novely zákona o Kanceláři prezidenta republiky nebo návrh vyhlášky o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinností zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Z judikatury shrne tři nálezy ÚS. Prvním z nich je významný plenární nález zamítající návrh na zrušení mimořádné valorizace důchodů (sp. zn. Pl. ÚS 30/23). Další dva pojednávají o náhradě újmy za důsledky vzetí do vazby (sp. zn. I. ÚS 2410/23) a o souběhu funkce (člena) statutárního orgánu a zaměstnaneckého vztahu (sp. zn. III. ÚS 410/23). Novinky z judikatury uzavře rozsudek NSS sp. zn. 5 As 94/2023, který se zabývá nehumánní likvidací slepic ve velkochovu. Podcast Právo k Ranní Kávě pro Vás připravujeme ve spolupráci s newstream.cz.  

 • Právo k Ranní Kávě | Pomohou vládní paragrafy v boji se švarcsystémem? Odpovídají právníci | S04 E01

  Právo k Ranní Kávě | Pomohou vládní paragrafy v boji se švarcsystémem? Odpovídají právníci | S04 E01

  Nelegální práce, švarcsystém a „pseudoagenturní zaměstnávání“. První díl podcastu Právo k Ranní Kávě v roce 2024 se zaměří na to, jaké novinky přinesla poslední novela zákona o zaměstnanosti, účinná od 1. 1. 2024, především z hlediska pseudoagenturního zaměstnávání, švarcsystému a toho, jak by tyto negativním jevy mohly být nově řešeny kontrolními orgány. Moderátor Martin Frolík si proto do studia pozval specialistu na pracovní právo, advokáta Jaroslava Škubala, partnera AK PRK Partners a vedoucího pracovněprávního týmu. Řeč byla nejen o podstatě švarcsystému, pseudoagenturního zaměstnávání a změněné zákonné definici nelegální práce, ale i o tom, jaké problémy by se novelou měly vyřešit, nebo které naopak novela opomíjí. Druhá část podcastu je již tradičně věnována novinkám z legislativy a judikatury, kterými provází advokátka Kristýna Faltýnková. Přiblíží například novelu soudního řádu správního, trestního řádu, anebo novelu zákona o zdravotních službách. Z judikatury shrne rozhodnutí NS sp. zn. 24 Cdo 430/2023, týkající se otázky, jakou žalobou má zhotovitel díla uplatnit na úhradu již provedených prací poté, kdy odstoupil od smlouvy o dílo pro nedostatek součinnosti objednatele; rozsudek NSS sp. zn. 7 As 188/2023, týkající se ochrany proti nečinnosti spočívající v nevydání rozhodnutí ve věci připuštění ke složení slibu a zápisu do rejstříku patentových zástupců; rozsudek NSS sp. zn. 4 As 102/2023, o tom, zda cyklista musí povinně jet po stezce, která je určena pro chodce a cyklisty za všech okolností; usnesení NS sp. zn. 15 Tdo 513/2023, týkající se spáchání přečinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia osobou, která veřejně šíří cizí dílo, které schvaluje takové trestné činy; plenární nález ÚS Pl. ÚS 27/22, o zrušení obecně závazné vyhlášky obce; a nakonec plenární nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 7/23, o návrhu KS v Ostravě na zrušení § 23a odst. 3 poslední věty zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Podcast Právo k Ranní Kávě pro Vás připravujeme ve spolupráci s newstream.cz.

 • Season 3

 • Právo k Ranní Kávě | Svěřenské fondy. Jak fungují a jaká s sebou nesou rizika | S03 E22

  Právo k Ranní Kávě | Svěřenské fondy. Jak fungují a jaká s sebou nesou rizika | S03 E22

  Nový díl podcastu Práno k Ranní Kávě přináší náhled do světa svěřenských fondů. Ty se v současné době těší velké popularitě – za posledních pět let se jejich počet ztrojnásobil. Martin Frolík se svým hostem probere, co stojí za jejich oblibou, k čemu jsou vhodné a jaká s sebou naopak nesou rizika. Řeč bude i o tom, na co se při zařizování takového fondu zaměřit. Druhá část podcastu je již tradičně věnována právním novinkám, novým legislativním návrhům a zajímavým soudním rozhodnutím.

 • Právo k Ranní Kávě | Umělá inteligence pohledem práva. Jaké jsou její přínosy, rizika i hrozby? | S03 E21

  Právo k Ranní Kávě | Umělá inteligence pohledem práva. Jaké jsou její přínosy, rizika i hrozby? | S03 E21

  První prosincový díl podcastu Právo k Ranní Kávě reflektuje téma, které nejméně poslední rok doslova hýbe podstatnou částí společnosti, a jež se chtě nechtě týká všech, jejichž práce alespoň trochu spočívá v kritickém zkoumání nestrukturovaných dat. Řeč je o generativní umělé inteligenci typu ChatGPT. Nejen o tom, jak lze o generativní AI uvažovat v právním kontextu, ať už se jedná zejména o otázky odpovědnosti za jí generované výstupy, problematiku autorského práva, ochrany osobních údajů nebo zpracování dat; ale i o tom, jak lze uvažovat o jejím začlenění do pracovních procesů, pohovoří host Martina Frolíka, specialista na právo informačních technologií a duševního vlastnictví, advokát a partner AK PRK Partners Michal Matějka. Na rozhovor s hostem tradičně naváže advokátka Kristýna Faltýnková s přehledem posledních legislativních a judikaturních novinek. Nastíní, co přinese mimo jiné návrh zákona o volebních kampaních, jímž by se mělo docílit kodifikace pravidel kampaní společných pro všechny volby. Dále se zaměří na návrh novely zákona o důchodovém pojištění, jíž by došlo k provedení reformních kroků k posílení jeho finanční a sociální udržitelnosti. Na přetřes přijde i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím, a také návrh zákona o transformaci České pošty nebo tzv. turbonovela. Z judikatury Kristýna shrne nález Ústavního soudu (sp. zn. IlI. ÚS 2300/21) k obsahu práva na spravedlivý proces a práva vyjádřit se ke všem prováděným důkazům v trestním řízení. Dále shrne nález Ústavního soudu (sp. zn. I. ÚS 1534/23) o následku nesplnění poučovací povinnosti na běh promlčecí lhůty pro uplatnění nároku v režimu zákona o odpovědnosti státu za škodu. A nakonec rozebere rozsudek Nejvyššího správního soudu (č. j. 3 Afs 249/2021-46), který se týká toho, za splnění jakých podmínek má správce daně zahájit daňovou kontrolu v případě, že se dozví o skutečnostech či důkazech nasvědčujících tomu, že byl spáchán podvod na DPH. Podcast Právo k Ranní Kávě Vám přinášíme ve spolupráci s newstream.cz

 • Právo k Ranní Kávě | Právníci diskutují daňové dopady konsolidačního balíčku na podnikatele | S03 E20

  Právo k Ranní Kávě | Právníci diskutují daňové dopady konsolidačního balíčku na podnikatele | S03 E20

  Jaké konkrétní změny přináší konsolidační balíček pro fyzické i právnické osoby, například v oblastech daní z příjmů, sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění nebo DPH, pohovoří hosté podcastu Právo k Ranní Kávě, který vzniká ve spolupráci s Newstream.cz. V červnu 2023 předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů; pro nějž se vžilo zjednodušené označení „konsolidační balíček“. Jedná se o rozsáhlou novelu více než šesti desítek předpisů, zejména spadajících do oblasti daní a veřejnoprávního pojištění, jejíž hlavním cílem je konsolidace veřejných financí a snížení strukturálního deficitu státního rozpočtu. Konsolidační balíček byl během podzimu přijat Parlamentem. Dnes novelu, která má vládě pomoci zlepšit hospodaření státního rozpočtu, podepsal prezident republiky Petr Pavel. Většina změn proto nabyde účinnosti již od 1. ledna 2024, tedy za několik týdnů. O tom, jaké konkrétní změny balíček přináší pro fyzické i právnické osoby, příkladem v oblastech daní z příjmů, sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění nebo DPH, pohovoří hosté Martina Frolíka, daňoví poradci AK PRK Partners Jan Bürger a Martin Švalbach. Na rozhovor s hostem tradičně naváže Kristýna Faltýnková s přehledem posledních legislativních a judikaturních novinek. Nastíní, co přinese mimo jiné návrh novely zákona o znalcích, návrh rozsáhlé novely zákona o zdravotních službách, návrh novely zákona o základních registrech či návrh novely zákona o myslivosti. Z judikatury shrne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (č. j. 4 As 327/2021-82), které se týká povinnosti zřídit místa zpětného odběru elektrozařízení. Dále rozebere plenární nález Ústavního soudu (sp. zn. Pl. ÚS 23/22), jenž se týká návrhu skupiny senátorů na zrušení části cenového rozhodnutí ERÚ o stanovení zeleného bonusu pro některé solární elektrárny. Dále představí nález Ústavního soudu (sp. zn. Il. ÚS 2225/23), ve kterém Ústavní soud připomíná, že je třeba vždy zjistit názor dítěte ve věku blízkém dospělosti a ústavní výchovu nelze v žádném případě chápat jako formu trestu, kterou si rodiče vyžádají.