หมาจิ้งจอกจอมโกหก | Pope Read EP.78

POPE READ วันละบทก็คล่องได้ by Popepawit Tangtaveesub

Episode notes

นิทานที่สอนให้รู้ว่าการโกหกเป็นเรื่องที่ไม่ดี ผิดศีลข้อ 4