Podkawa, podcast

by Sebastian

Podkast ekonomiczny na temat prowadzenia działalności dotyczącej eksportu i importu kawy z Indonezji.

Podcast episodes

  • Season 1

  • Podkawa

    Podkawa

    Podkawa podcast ekonomiczny