Linguapodden

by Sara Forster

Från forskning till klassrummet! I Linguapodden samtalar Språklärarnas riksförbund med forskare kring aktuella teman för oss språklärare.

Podcast episodes

 • Season 2

 • #20 Planering med Birgitta Hellqvist och Nicolas Manuguerra

  #20 Planering med Birgitta Hellqvist och Nicolas Manuguerra

  Från forskning till klassrummet! I det tjugonde avsnittet har jag planering med Birgitta Hellqvist och Nicolas Manuguerra från Uppsala universitet. Extramaterial finns för våra medlemmar på https://spraklararna.se/linguapodden/

 • #19 Kroppsligt lärande med Sofia Jusslin och Kaisa Korpinen

  #19 Kroppsligt lärande med Sofia Jusslin och Kaisa Korpinen

  Från forskning till klassrummet! I det nittonde avsnittet har jag pratat kroppsligt lärande med Sofia Jusslin, Åbo akademi och Kaisa Korpinen, Åbo universitet. Extramaterial finns för våra medlemmar på https://spraklararna.se/linguapodden/

 • #18 Ordinlärning med Denise Bergström

  #18 Ordinlärning med Denise Bergström

  Från forskning till klassrummet! I det artonde avsnittet har jag pratat om ordinlärning med Denise Bergström från Luleå tekniska universitet. Extramaterial finns för våra medlemmar på https://spraklararna.se/linguapodden/

 • #17 Engelsk litteraturdidaktik med Katherina Dodou

  #17 Engelsk litteraturdidaktik med Katherina Dodou

  Från forskning till klassrummet! I det sjuttonde avsnittet har jag pratat om litteraturdidaktik i engelskämnet med Katherina Dodou från Universitetet i Oslo. Extramaterial finns för våra medlemmar på https://spraklararna.se/linguapodden/

 • #16 TAL-projektet och muntlig färdighet med Jonas Granfeldt

  #16 TAL-projektet och muntlig färdighet med Jonas Granfeldt

  Från forskning till klassrummet! I det sextonde avsnittet har jag pratat om TAL-projektet och muntlig färdighet med Jonas Granfeldt från Lunds universitet. Extramaterial finns för våra medlemmar på https://spraklararna.se/linguapodden/