Episode notes
רימון טובין הוא מייסד ומנכ"ל "האקוטיזם", מיזם שנועד למצוא דרכים לשיפור איכות החיים של מי שמתמודדים עם אוטיזם. חוויות שונות בחייו הובילו אותו לכך, אבל הדמות העיקרית שמניעה אותו היא יובל. איך להגדיר את יובל? הוא השראה, חבר, מורה דרך וגם הבן של רימון...