Kulturförsvaret podcast Tapio Salonen

Kulturförsvaret podcast by Ulla Berg Svedin

Episode notes

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Tapio Salonen, socionom och forskare med inriktning på välfärdsfrågor. Han disputerade 1993 vid Lunds universitet, är verksam som professor i socialt arbete och var dekan för Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö högskola fram till 2017. Tapio leder sedan 2018 en forskargrupp som fokuserar på bostadssociala frågor och som särskilt studerar allmännyttan och lokal bostadspolitik i ett bredare välfärdsperspektiv. Inom ramen för det har han skrivit en fallstudie om ”Samhällsbygget Gårdsten” , ett s.k. ”utsatt område” i Göteborg, som Tapio menar snarare borde kallas ”eftersatt”. Tapio kom till Sverige i slutet av 50-talet med sina föräldrar från Finland, det v ... 

 ...  Read more
Keywords
tapio salonen