Kulturförsvaret podcast Mikael Brännvall

Kulturförsvaret podcast by Ulla Berg Svedin

Episode notes

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Mikael Brännvall, VD för branscharbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst. Mikael är utbildad jurist och reservofficer i flottan. Han har varit såväl personalchef som vice VD vid Dramaten och är sedan 2017 VD i Svensk Scenkonst. Mikael har en bakgrund i Tornedalen via sin pappa och tillsammans med sin bror lär han sig nu pappans modersmål, Meänkieli. Ett av Sveriges minoritetsspråk. Något som gett honom insikt om vad språk betyder för känslan av identitet och ursprung och som gläder hans åldrande far mycket. Pappan tillhörde de barn som tvingades lära sig svenska och förbjöds tala sitt eget språk i skolan. I vårt samtal berättar Mikael om hur utbildningen i flottan gett honom gedigna kunskaper i ledarskap, om vikten av att ha tydliga mål, om samarbete och tillit till varandra i en arbetsgrupp och hu ... 

 ...  Read more
Keywords
mikael brännvall