Kulturförsvaret podcast Lisa Forsberg

Kulturförsvaret podcast by Ulla Berg Svedin

Episode notes

Kulturförsvaret presenterar stolt vår podgäst Lisa Forsberg, sekreterarei Ale Riksteaterförening. Lisa är utbildad i konstvetenskap och etnologi och har suttit i utbildnings- och kulturnämnden i Ale kommun. Nu är hon pensionär och, som hon själv uttrycker det, ”Kulturtant på heltid”. Lisa är med andra ord en av alla de ideellt arbetande människor som uppfyller löftet i kulturplaner på olika nivåer om att konst och kultur ska nå människor i hela landet. Hon växte upp med sin mamma som både läste mycket själv och försåg Lisa med böcker. På 60-talet byggdes ett fint kulturhus i Skövde, där Lisa bodde, där fanns både bibliotek och tillgång till teater. Lisa minns särskilt en föreställning, ”Mordet på Marat”. När Lisa flyttade till Ale engagerade hon sig i politiken och satt i utbildnings- och fritidsnämnden och riksteaterföreningen adjungerade en av  ... 

 ...  Read more
Keywords
lisa forsberg