Kulturförsvaret podcast Eva-Lotta Hultén

Kulturförsvaret podcast by Ulla Berg Svedin

Episode notes

Kulturförsvaret presenterar stolt vår poddgäst Eva-Lotta Hultén, journalist, författare, debattör och kritiker. https://evalottahulten.com/ Eva-Lotta menar att vi behöver ha ett holistiskt perspektiv, se helheter och inte en sak i taget. Hon arbetar själv utifrån det synsättet och kombinerar skrivande om miljö, jämställdhet, internationella rättvisefrågor och medier, är engagerad i frågor som rör barn och unga och har länge varit aktiv i debatten om skolan. Vi fokuserar i samtalet på just skolan där Eva-Lotta har flera intressanta ingångar. Hon vill att vi alla ska fundera över om vi behöver skolan och om svaret är ja, till vad ska vi ha skolan? Eva-Lotta menar att de timplaner och de traditioner som styr skolan hämmar pedagoger och hindrar dom at ... 

 ...  Read more
Keywords
eva lotta hulten