MNISLAV ZELENÝ - ATAPANA I Lidstvo se pohybuje směrem od přírody

Jaké chceš Česko by Jaké chceš Česko

Episode notes

V dnešní době jsme formováni v tom, že potřebujeme nashromáždit do hlavy spoustu moderních informací a není tam místo na ty přirozené informace! My se jako lidstvo pohybujeme na té přímce od přírody pryč. Od syrového k vařenému. Pořád jdeme někam a ten vztah k přirozené přírodě, bez ctění přírodních zákonů, tím popřeme sami sebe.