ANNA HOGENOVÁ I Tázaní je zbožností myšlení

Jaké chceš Česko by Jaké chceš Česko

Episode notes

Vůle k moci, je vůle k síle. Síla se ukazuje jen když sama sebe přerůstá. Proto jsou často společnosti odsouzeny k tomu, abychom stále rostli.