S01 E05 - ANNA HOGENOVÁ I Tázaní je zbožností myšlení

Jaké chceš Česko by Jaké chceš Česko

Vůle k moci, je vůle k síle. Síla se ukazuje jen když sama sebe přerůstá. Proto jsou často společnosti odsouzeny k tomu, abychom stále rostli.

Jul 29 2021