Dirençli Toplumlardan Sorumlu İdarelere: İklim Temelli Aşırı Hava Olaylarına Hak Temelli Bir Yaklaşım

İstanbul Politikalar Merkezi Serileri by İstanbul Politikalar Merkezi

Episode notes

İstanbul Politikalar Merkezi ve Raoul Wallenberg Enstitüsü işbirliğiyle Gelecek Hakkı projesi kapsamında Özlem Aslan tarafından kaleme alınan “Dirençli Toplumlardan Sorumlu İdarelere: İklim Temelli Aşırı Hava Olaylarına Hak Temelli Bir Yaklaşım” başlıklı politika notu yayımlandı. Bu politika notunda, Türkiye’de idarenin iklim temelli afetlere karşı hukuki sorumluluğunun temelleri ve bu sorumluluk bağlamında vatandaşların ellerindeki hukuki araçların imkanları ve sınırları incelenmiştir.