#3 (2023.08.10) Interslavic podcast - Medžuslovjanske novosti

Interslavic podcast - Medžuslovjanske novosti by Interslavic news

Episode notes

Gosti: Jan van Steenbergen, Emil Anton, Konstantin Đorđević, Ljoša Melac. Temy: shodka poliglotov v poljskom Teresinu, Medžuslovjanska akademija, Medžuslovjanska televizija, Medžuslovjansky denj, festival Rodokrug.