Försvarsmakten - 500 år av innovation i framkant

Brainpod by Engineering Day by Linti Group

Episode notes

Du lyssnar till en intervju från Ingenjörsdagen den 9 november i Göteborg.

Samtalet har rubriken “Försvarsmakten - 500 år av innovation i framkant” med

Mattias Elfström, Överstelöjtnant, Försvarsmakten.

Värd för intervjun är Anna Leijon, Engineer, Tech creator & Podcast host, Techskaparna.

Tack för att du har lyssnat! Gå in på Ingenjörsdagen.se för att läsa mer om initiativet eller för att anmäla dig själv eller ditt företag till kommande träffar.

Ingenjörsdagen är en del av Linti Group.