Background

Bhagavata Mahatmiyam -The Glory of Srimad Bhagavatam by Subi Subramanian

Episode notes
This episode provides a background to the Glory of Srimad Bhagavatam