פרק 22: סכנות האמנה של ארגון הבריאות העולמי - ח״כ טלי גוטליב

Greenews - חדשות הבריאות הטבעית by צחי ספונד ועמית לב גולדשטיין

Episode notes

בפרק אנחנו משוחחים על האמנה הבינלאומית של ארגון הבריאות העולמי, ההשפעות הבריאותיות של האמנה וההשלכות הדורסניות שלה על זכויות האדם. נושא זה קיבל הרבה מודעות ופרסום בעקבות הקריאה של חברת הכנסת טלי גוטליב לשר הבריאות לסגת מהאמנה הזאת כי זה למעשה יאפשר לארגון הבריאות העולמי להכתיב מדיניות מעל הממשלות עבור כל מדינה שתחתום על האמנה.

שוחחנו עם חברת הכנסת גוטליב על האמנה של ארגון הבריאות העולמי ובכלל מה ניתן לעשות בכדי למנוע קשרים בין רופאים לחברות תרופות, מתי ייחשף החוזה המושחר עם פייזר, דעתה על הניסוי הרפואי שבוצע פה לפני 3 שנים ואיך הגיעה לאורך חיים צמחוני.

מידע נוסף על האמנה של ארגון הבריאות העולמי ועצומה להתנגדות, באתר הבא:

https://IsraelExitWho.info

Keywords
טלי גוטליבארגון הבריאות העולמיצמחונותאוטיזםבריאות טבעית