• Gap Time
  • Episode 77 - Harry Potter 11 | بق...

Episode 77 - Harry Potter 11 | بقیه کتاب پنجم هری پاتر

Gap Time by Gap Time

اینم بقیه کتاب پنجم هری پاتر.. میشه گفت این شروع بزرگ شدن و بالغ شدن شخصیت‌هایی که از یازده سالگی باهاشون آشنا شدیم. توی این قسمت با ما همراه باشین تا در کنار برگشتن ولدمورت، بزرگ شدن و رو به رو شدن این شخصیت‌ها رو با هم ببینیم

Jun 04 2022
Keywords
پادکستfarsipersianpersianpodcastfarsipodcastهری پاترpodcast