E60 - Mastodon en perill d'extinció

Foc a Terra by Àlex R. Bacardit i Marc Collado
La tragicomèdia de Twitter — arran de l’arribada d’Elon Musk — motivà una sortida en massa d’usuaris i la cerca d’alternatives. Una d’elles fou Mastodon, una complicada xarxa social, qui rebé amb els braços oberts milions d’exiliats de Twitter, però encara avui dia pateix per retenir-los.Notes de l’episodi:L’empresa valenciana que ha aixe  ...  See more
Feb 13 2023
Transcription

No, home, Alex, quantes entens?
No ho vulguis saber. Va, mira, vaig a mirar-ho.
A veure...
69.
10 ni 2.
Avui faré neteja, tio. Tinc tres hores de tren.
Anant cap a València faré neteja de...
de passat.
I ara, ara, ara.
I ara, ara, ara.
Tinc tres hores de tren, anant cap a València faré neteja de...
de pestanyes, a veure si... si podem fer net.
Què explicaràs a València? Ara, digue'ns.
M'han convidat a donar una xerrada per...
per business angels i per start-ups sobre com invertir i com...
no invertir, que és el que... que és el que dic jo sempre.
En start-ups, sí, em sembla que també estic allà des jurat d'algun...
d'algun premi d'alguna competició de pitching i...
i tot això fan...
S'està movent força bé l'ecosistema de València, s'ha de dir.
L'altre dia, i mira que jo no soc gaire de veu

See full transcription