Cadàvers al Metavers

Foc a Terra by Àlex R. Bacardit i Marc Collado

Episode notes

Avui sí, parlem de la situació que actualment afronten les grans empreses tecnològiques. Organitzacions que han crescut a plaer i passat a dominar l'ecosistema digital en els últims anys, sembla que ara no passen pel seu millor moment.

Notes de l'episodi:

  • Hem mencionat — de puntetes i sense entrar a valorar — la recent polèmica amb Meta. Suposadament, el gegant tecnològic accedí a facilitar converses privades entre mare i filla a la policia de Nebraska. En resum, tot plegat conduí a incriminar directament la usuària per motius d'avortament.

  • Sovint parlem de la dificultat de desbancar incumbents, com Google o Meta, en el moment que aquests serveixen mercats tan globals on un pet ... 

 ...  Read more