Eläimellistä viestintää

by Sari Toivola

Eläimellistä viestintää on podcast, jossa tutkittu tieto ja eläinlähtöisyys kohtaavat. Eläimellistä viestintää -podcastissa eläinten hyvinvointiaiheisiin erikoistunut Art Director ja viestinnän asiantuntija pohtii eläinten hyvinvointikysymyksiä, eläinten ja median välisiä suhteita sekä eläinten hyvinvointiin liittyviä ilmiöitä tieteellisellä, analyyttisellä ja kriittisellä otteella.

Podcast episodes

 • Season 2

 • Mitä kipu on, ja voiko sitä mitata?

  Mitä kipu on, ja voiko sitä mitata?

  Keskustelu filosofi ja neurotieteilijä Sonja Blomin kanssa jatkuu tässä Eläimellistä viestintää -podcastin jaksossa. Ihmisen ylivertaisuudella ja ainutlaatuisilla kyvyillä muihin elollisiin nähden on pitkät juuret länsimaisessa ajattelussa. Onko ihmisen ylivertaisuudelle kuitenkaan nykypäivänä minkäänlaisia todellisia perusteita? Mitkä ovat ne tekijät, joiden perusteella olemme valmiita myöntämään muunlajisille eläimille oikeuden hyvään elämään ja hyvään kohteluun? Lisäksi pohdimme sekä ihmisen että muunlajisten eläinten kipuun perehtyneen filosofi ja neurotieteilijä Sonja Blomin kanssa kivun syvintä olemusta. Mitä kipu on? Ketkä sitä tuntevat? Miten sitä mitataan? Miten kesy- ja luonnoneläimen kivun havainnointi ja hoito eroavat toisistaan? Miten voin omalla toiminnallani tuottaa mahdollisimman vähän kärsimystä muunlajisille eläimille?

 • Onko eettisesti hyväksyttäviä eläinkokeita olemassa?

  Onko eettisesti hyväksyttäviä eläinkokeita olemassa?

  Tässä Eläimellistä viestintää -podcastin jaksossa pohditaan eläinetiikkaa ja muun muassa sitä, onko eettisesti hyväksyttäviä eläinkokeita olemassakaan? Eläinkokeita on tyypillisesti totuttu pitämään ihmiskunnan kehitykselle välttämättöminä. Niiden avulla on saavutettu tieteellisiä läpimurtoja, mutta niillä on pimeäkin puolensa. Ne aiheuttavat kärsimystä suurelle määrälle eläimiä. Eläinkokeissa saadut tulokset eivät välttämättä ole luotettavia, tai sellaisenaan sovellettavissa ihmiseen. Läheskään kaikki eläimillä testatut lääkkeet tai muut tuotteet eivät myöskään päädy kuluttajamarkkinoille asti. Voiko eläinkokeista olla hyötyä eläimille itselleen? Oikeuttaako lajitovereille koituva hyöty yksilölle aiheutuvan kärsimyksen? Millainen olisi se ihannemaailma, jossa eläinkokeille ei yksinkertaisesti koettaisi olevan tarvetta? Muun muassa näihin kysymyksiin tässä jaksossa vastauksia kanssani pohtimassa on filosofi ja neurotieteilijä Sonja Blom.

 • Onko persoonallisuus ihmisen yksinoikeus?

  Onko persoonallisuus ihmisen yksinoikeus?

  Tässä Eläimellistä viestintää -podcastin jaksossa pohditaan, onko persoonallisuus ihmisen yksinoikeus? Pitkään persoonallisuuden nimittäin ajateltiin kuuluvan yksinomaan ihmiselle. Sittemmin sen on kuitenkin havaittu olevan eläinkunnassa sangen laajalle levinnyt ominaisuus. Mítä persoonallisuudella tarkoitetaan? Millaisilla eläimillä tiedetään olevan persoonallisuus? Miten eläinten persoonallisuutta tutkitaan? Muun muassa näihin kysymyksiin tässä jaksossa vastaa koirien ja kissojen käyttäytymistä selvittänyt tutkijatohtori Milla Salonen. P.S. Vastaa Millan ja hänen tutkijakollegoidensa kehittämiin käyttäytymiskyselyihin, joiden avulla saat tietoa oman koirasi tai kissasi persoonallisuudesta: https://petsofi.fi/

 • Miksi apua haetaan aina ensin somesta?

  Miksi apua haetaan aina ensin somesta?

  Eläimellistä viestintää -podcastin toisen kauden ensimmäisessä jaksossa pohdimme kissoihin erikoistuneen eläintenkouluttajan (AT) Janina Rönnqvistin kanssa, miksi kissan- ja lemmikinomistajat ylipäätään turvautuvat herkästi someen ja pyytävät sieltä apua ongelmiinsa. Millaisia ongelmia eläinten käyttäytymistä tai terveyttä koskeviin someavunpyyntöihin liittyy? Entä voiko somessa käytävistä keskusteluista olla hyötyäkin? Miten eläinten terveys- ja käyttäytymisongelmiin liittyvää somekeskustelua voisi kehittää eläinlähtöisempään ja eläimen hyvinvointia parantavampaan suuntaan?

 • Season 1

 • Onko somevaikuttaja vastuussa eläinten hyvinvoinnista?

  Onko somevaikuttaja vastuussa eläinten hyvinvoinnista?

  Tässä ensimmäisen tuotantokauden viimeisessä jaksossa pohditaan, onko somevaikuttaja vastuussa eläinten hyvinvoinnista? Onko sosiaalisella medialla ylipäätään vaikutusta eläinten hyvinvointiin ja kenelle vastuu eläinten huomioimisesta somevaikuttajamarkkinoinnissa loppukädessä kuuluu? Podcastin thumbnail-kuva LilBub-kissasta: Indiana Public Media CC BY-NC 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/