Marina Tucović - Ženski centar

Ekologika podcast by Jovana Sesterikov

Episode notes

RETEX je inovativni centar za prikupljanje i reciklažu tekstila, osmišljen 2010. godine kao program Ženskog centra Užice. Marina Tucović, predvodi ovaj centar i zajedno sa koleginicama iz Ženskog centra radi na jačanju žena iz ugroženih kategorija društva.

Keywords
ženski centaružicereciklaža