İnsan Olmak, Rudyard Kipling

Düşünme Sanatı by Murat Otoglu

Rudyard Kipling, Eğer (If)

Feb 22 2023