Databoeren | Afl. 3 | Akkerbouwer Leon Noordam

Databoeren by Mechaman

Episode notes

Akkerbouwer Leon Noordam uit Numansdorp (ZH) zocht uit of het mogelijk is om de data uit een trekker zelf op te slaan, te ordenen en te gebruiken. Hij vertelt wat hem dit heeft opgeleverd. Noordam moedigt het ook aan om data te delen met andere akkerbouwers en fabrikant. Alleen de afspraken met de fabrikanten zijn volgens Noordam nog niet eerlijk. “De gegevens die wij loggen mag een fabrikant hebben, maar als wij bijvoorbeeld vragen om brandstofgegevens dan is dat staatsgeheim. We krijgen het dus niet in dezelfde verhouding terug”, aldus Noordam.Databoeren is een podcast van Mechaman in samenwerking met stichting Boer&Data.

Keywords
mechamandataboerenwur