География на думите със Симеон Идакиев

#ДАСИГОКАЖЕМ by Evgenia Karpulska
Има ли неразказана история за света?Част от голямо семейство ли е човекът или продължава да се чувства самотен?Има ли все още тера инкогнита? Тера инкогнита ли е човекът все още? Ще разкрием ли най- накрая тази загадка.Пътуване извън себе си или към себе си е едно пътуване?Камерата или перото е по-силно изразно средство? Koe e неизпътува  ...  See more
Keywords
симеон идакиев