S04 E20 - Opstanak škole i upis na nastavničke fakultete | Sandra Bjelan, Lejla Osmić, Lejla Kafedžić | S4EP20

Besjede o obrazovanju by Coi Step by Step
Večeras u Besjedama govorimo o inicijalnom obrazovanju nastavnika, pedagoga, odgajatelja, motivaciji studenata, kompetencijama i profilima studenata, potencijalnom nedostatku kadra u budućnosti, saradnji donosioca odluka sa visokoškolskim ustanovama, ulozi fakulteta, te generalno o opstanku obrazovanja u društvu.Link fakulteta na: https:/  ...  See more
Apr 20 2023
Keywords
pedagogijafakultetupisspecijalna pedagogijaffunsa