פרקי אבות - שיעור 1 - הקדמה

"בנים על אבות" by ר' יצחק ברוך נ"י

Episode notes

שיעור ראשון - הקדמה למסכת אבות