52. שנינו יחד תחת מטרייה אחת | דליה מקבלת מסר מרגש: שבים הביתה | יומן הפייסבוק של נוגה פרידמן

באות בזמן by דליה גוטמן & All•in

Episode notes

.בפרק היום עילי, שחר, רועי ודליה שרים ובוכים, עילי עם סיפור שיפה לו המילה השחוקה עד לעייפה ״מטלטל״, דליה עם מסר מישראלים שבגולה הדויה ורועי מכניס אותנו לפרופורציה: גם איפוק הוא כוח.